Spremembe v prostoru


Ko želite s s svojimi dejanji in pobudami javne in skupne prostore izboljšati in jih spremeniti v prijetne kraje, kjer se boste zadrževali vi in ljudje okrog vas. Ne pozabite, da javni prostor pripada vsem: opazujte okolje in pri svojih akcijah mislite na ostale uporabnike!

Ni res, da lahko za javne in skupne prostore skrbi le upravljalec, pa naj bo to občina, država ali upravnik stavbe. S svojimi dejanji in pobudami lahko takšne prostore bistveno izboljšamo in jih spremenimo v prijetne kraje, kjer se boste zadrževali vi in ljudje okrog vas. Ne pozabite, da javni prostor pripada vsem: opazujte okolje in pri svojih akcijah mislite na ostale uporabnike!

POSTAVIL BOM KLOP/ULIČNO SVETILKO/KOŠ ZA SMETI

Kje?
Kako?
 • lažje bo, če za postavitev klopce (ali kateregakoli drugega objekta) pridobite podporo okoliških prebivalcev
 • kontaktirajte lastnika oziroma upravitelja zemljišča in se z njim dogovorite o postavitvi nove oziroma obnovi stare klopi
 • če je lastnik ali upravljalec zemljišča je občina oz. država se na njih lahko obrnete s pobudo, v kateri opredelite svoje želje
 • če je lastnik ali upravljalec je nekdo drug ga lahko kontaktirate tudi na manj formalen način.

Klopi, ulične svetilke in koše za smeti ponavadi postavlja občina. Najlažje jih postavi na zemlji, ki je v njeni lasti ali z njo upravlja. Po dogovoru s posamičnimi lastniki lahko občina postavi objekte tudi na njihovem zemljišču.

Kaj potrebujem?

ZASADIL BOM SKUPNOSTNI VRT

Kje?
Kako?
 • organizirajte se z ostalimi somišljeniki (ni nujno, je pa koristno)
 • določite, kdo bo kontaktna oseba za skupnostni vrt
 • občini pišite pobudo, v kateri opredelite svoje želje in nameravano uporabo zemljišča
 • občina glede na namembnost površine izda dovoljenje za postavitev vrtička oz. predlaga, katere površine bi bile za postavitev vrtička primerne
 • vrtiček lahko prijavite kot začasno rabo prostora - po poteku testnega obdobja preverite, kako vrt deluje in ali želite s projektom nadaljevati
 • manjše skupnostne vrtove lahko zasadite tudi v cvetlična korita, za katera trenutno nihče ne skrbi. Pozanimajte se na občini ali med okoliškimi prebivalci, kjer ste takšna korita opazili.

PS: Brez problema lahko v parkih in na zelenicah postavljate ptičje krmilnice. Dovoljenja za take akcije niso potrebna.

Kaj potrebujem?
 • pobudo
 • potrpljenje za dogovor z občino

(PRE)UREDITI ŽELIM OTROŠKO ALI ŠPORTNO IGRIŠČE

Kje?
Kako?
KAJ POTREBUJEM?
  • pobudo
  • potrpljenje za dogovor z občino
Na kaj moram paziti?
 • Otroška igrišča ureja veliko predpisov, ki so namenjeni varnosti otrok pri uporabi igral. Zato ne postavljajte ničesar na lastno pest, ampak se posvetujte s strokovnjakom na tem področju.

ZAGNATI ŽELIM SKUPNI PROSTOR V BLOKU

Kje?
 • pozanimajte se, ali je v vašem bloku (ali večstanovanjski zgradbi) kakšen prostor, ki ni v uporabi (sušilnica, kurilnica, streha ipd.) in bi ga lahko preuredili v skupni prostor
Kaj?
 • Dobri predlogi za skupni prostor so npr. telovadnica ali fitnes, vrt, skupni dnevni prostor, blokova lastna knjižnica, ...
Kako?
 • zberite soglasja stanovalcev (tukaj vam lahko z informacijami pomaga upravitelj bloka), ki jih lahko pridobite tudi na zboru stanovalcev
 • financiranje ureditve prostora je stvar dogovora med stanovalci
 • preureditev lahko izvedete stanovalci sami in znižate stroške prenove
Kaj potrebujem?
 • soglasje stanovalcev

KOMU PISATI?

Komu pisati, ko pišemo občini?
 • Ker so občine različno organizirane, se naslovnik razlikuje od občine do občine: z urejanjem prostora se ponavadi ukvarja.
 • Če ne najdete pristojnega oddelka, pišite na splošni e-naslov občine. Uradniki so dolžni vaše sporočilo predati pristojnemu oddelku. Največkrat gre pri takem dopisu občine za neke vrste prošnjo za dostop do informacij javnega značaja, kar pomeni, da so vam dolžni odgovoriti v 20 delovnih dneh. Če gre za upravni postopek, katerega cilj je izdaja neke odločbe pa je rok en oziroma dva meseca, odvisno od zadeve.
 • Primer: Občina Ajdovščina ima organiziran Oddelek za okolje in prostor, kjer so navedeni kontakti pristojnih oseb za posamzna področja. Če tega oddelka ne bi imela, bi jim pobudo lahko poslali na naslov obcina@ajdovscina.si.
Komu pisati, ko pišemo državi?
 • Načeloma v registru nepremičnin piše, kateri od državnih organov upravlja z nepremičnino.
 • Če te informacije ne najdete, glede posamične nepremičnine pišite Direktoratu za investicije in nepremičnine na gp.mp@gov.si.
Kaj storiti, če mi nihče ne odgovori?

Državni in občinski organi bodo vsak vaš predlog obravnavali kot pobudo. Vlaganje pobud je vaša pravica, ki vam jo zagotavlja že Ustava Republike Slovenije, vendar je na žalost vaša edina formalna možnost v primeru molka organa tožba pred pristojnim upravnim sodiščem. V takem primeru se vam bolj splača na vaš primer obvestiti medije, saj je medijski pritisk v večini primerov najbolj učinkovit način ''pritožbe''.