KAKO UGOTOVITI LASTNIŠTVO PROSTORA IN IZDELATI IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE?


  • sledite povezavi (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html)

  • prijavite se kot registriran uporabnik

  • vpišite e-mail in kliknite na “nov uporabnik”

  • po prejemu gesla se vpišite v register

  • izberite e-opravila kot Registriran uporabnik, eZK-opravila - zemljiška knjiga

  • po vpisu varnostnega gesla izberite: 03-011 redni izpis iz zemljiške knjige

  • vpišite katastrsko občino in parcelno številko

  • kliknite izpis v pdf obliki. V tem pdf dokumentu so podatki o lastništvu nepremičnine