KAKO NAJTI ŠTEVILKO PARCELE IN ŠTEVILKO KATASTRSKE OBČINE?


Sledite povezavi (http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl), kjer na podlagi naslova ugotovite parcelno številko zemljišča in zgradbe ter številko katastrske občine.