Kako najti parcelno številko in ugotoviti lastništvo prostora?


 

KAKO NAJTI ŠTEVILKO PARCELE IN ŠTEVILKO KATASTRSKE OBČINE?

Sledite povezavi (http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl), kjer na podlagi naslova ugotovite parcelno številko zemljišča in zgradbe ter številko katastrske občine. 

KAKO UGOTOVITI LASTNIŠTVO PROSTORA IN IZDELATI IZPIS IZ ZEMLJIŠKE KNJIGE?

  • sledite povezavi (https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html)
  • prijavite se kot registriran uporabnik
  • vpišite e-mail in kliknite na “nov uporabnik”
  • po prejemu gesla se vpišite v register
  • izberite e-opravila kot Registriran uporabnik, eZK-opravila - zemljiška knjiga
  • po vpisu varnostnega gesla izberite: 03-011 redni izpis iz zemljiške knjige
  • vpišite katastrsko občino in parcelno številko
  • kliknite izpis v pdf obliki. V tem pdf dokumentu so podatki o lastništvu nepremičnine