Dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve


Vlogo za izdajo dovoljenja je treba podati pri upravni enoti, na območju katere se priredi shod oziroma prireditev.


Kdaj vložiti vlogo za izdajo dovoljenja?

  • najmanj 7 dni pred dnevom shoda
  • najmanj 10 dni pred dnevom prireditve
  • najmanj 30 dni pred dnevom prireditve za tekmovalne športne prireditve v kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in druge prireditve na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih enot

 

Obvezne priloge vlogi:

  • skenirano pisno pooblastilo organizatorja,
  • soglasje lastnika oz. upravljalca prireditvenega prostora,
  • dokazilo o pisni obvestitvi lokalne skupnosti. Zadošča, da v dopisu, ki ga pošljete na naslov lokalne skupnosti, navedete, da se bo na določeni lokaciji na določen dan in ob določeni uri dogajala prireditev.

 

Stroški vloge:

  • 18,12 EUR

 

Več o vlogi za izdajo dovoljenja Ministrstva za notranje zadeve si lahko preberete tukaj.